Białaczka

Choroba ta przejawia się zmianą ilości oraz jakości leukocytów we krwi. Ponadto dotyczy to także szpiku oraz takich narządów, jak węzły chłonne oraz śledziona. Białaczka, bo właśnie o tej chorobie mowa, nieco częściej występuje u mężczyzn. Tak przynajmniej wynika z danych statystycznych, które są sporządzane z udziałem szpitali i klinik. Leukocyty, o których mówi się, że są zmienione, powstają z komórek macierzystych w tak zwanym procesie transformacji białaczkowej. Białaczka jest chorobą, w obrębie której wyróżnia się dwa jej typy. Ostra i przewlekła. Jest to podział, który wynika z szybkości rozwoju choroby. Istniej jednak także podział ze względu na punkt wyjścia, tak więc jest to białaczka ze szpiku bądź z tkanki limfoidalnej. Tak więc wyróżnia się następujące główne rodzaje choroby: białaczka ostra szpikowa oraz limfoidalna, a także przewlekła szpikowa i limfoidalna. W zależności od typu choroby, stosuje się różne metody leczenia. Oczywiście, jak w przypadku wielu innych chorób nowotworowych, niezwykle ważne jest wczesne jej wykrycie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *